Ταυτότητα

Παρουσίαση
Θέσεις Στόχοι
του ελευθεριακού σχήματος
πανεπιστημίου πειραιά

|Τι έιναι το Ελευθεριακό σχήμα Πανεπιστημίου Πειραιά ;

«Το Ελευθεριακό Σχήμα δημιουργήθηκε το Σεπτέμβρη του ‘12 από μια ομάδα φοιτητών οι οποίοι κινούμενοι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ήρθαν αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα όπου η αναδιάρθρωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κινηματική αδράνεια, οι απονεκρωμένες συλλογικές διαδικασίες (Γενικές Συνελεύσεις κα), σε συνδυασμό με την κουλτούρα του καριερισμού, του ανταγωνισμού, του ατομικισμού, της απάθειας και της λογικής της ανάθεσης κυριαρχούσαν.
Κρίνοντας ότι οι υπάρχουσες δομές είναι ανεπαρκείς για εμάς, αποφασίσαμε να συλλογικοποιηθούμε ως ένα συνδικαλιστικό σχήμα με βάση την ελευθεριακή κουλτούρα. Έχοντας σημείο αναφοράς το πανεπιστήμιο, η υπαρξή μας έχει διπλό ρόλο, γι’ αυτό δρούμε:
1) Συνδικαλιστικά: Αντιλαμβανόμενοι το καπιταλιστικό σύστημα και κάθε είδους εξουσιατικές σχέσεις τις οποίες συντηρεί ως τον κύριο παράγοντα αδικίας και ανισότητας, θεωρούμε αναγκαίο ως αυριανοί εργαζόμενοι να παλέψουμε για τα συμφέροντα της τάξης μας, μέσα και έξω απ’ το πανεπιστήμιο. Η γνώση που προωθείται από το εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα απ’ το πανεπιστημίο, δεν είναι άσχετη από το υπάρχον οικονομικό σύστημα αφού στοχεύει στην διαιώνισή του, μέσα από την παραγωγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, και στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης κουλτούρας. Στόχος μας είναι της κατάργηση των ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση αλλά και η προώθηση της ελευθεριακής παιδείας, η οποία μπορεί να πραγματωθεί σε μια ελευθεριακή κοινωνία που έχει εξαλείψει κάθε μορφή καταπίεσης. Τέλος έιμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε αγώνα και διεκδίκηση εργαζομένων εντός και εκτός του πανεπιστημίου.
2) Ελευθεριακά: Μέσα από καθημερινούς αγώνες κάθε είδους, προωθούμε την αλληλεγγύη και την αυτοργάνωση μακριά απο ιεραρχικές αντιλήψεις και λογικές ανάθεσης. Ενάντια σε ένα κόσμο που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου απο άνθρωπο και συντηρείται με εξουσιαστικές αντιλήψεις, οικοδομούμε έναν νέο κόσμο αλληλεγγύης και ισότητας. Αντιμαχόμαστε κάθε είδος φυλετικού, σεξιστικού και οποιουδήποτε άλλου διαχωρισμού που παράγει και αναπαράγει την καταπίεση. Αντιστεκόμαστε στην κουλτούρα του καριερισμού και γενικά της ατομικής λύσης καθώς αντιλαμβανόμαστε πως ως φοιτητές, προοριζόμαστε για «εξειδικευμένοι μισθωτοί σκλάβοι» ο μόνος δρόμος για την απελευθέρωση μας είναι ο συλλογικός.

|Αρχές Λειτουργίας

1) Η συνέλευση του σχήματος είναι η διαδικασία με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για το σχήμα.
2) Η διαδικασία είναι οριζόντια, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτήν συμμετέχουν ισότιμα τα μέλη του σχήματος αλλά και όποιος το θελήσει ως παρατηρητής. Το Ελευθεριακό Σχήμα ΠαΠει είναι ανοιχτό και οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό αρκεί να συμφωνεί με τις βασικές αρχές του σχήματος και να σέβεται τους κανόνες λειτουργίας του.
3) Είναι ευθύνη των μελών η συνέλευση να πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
4) Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνέλευση είναι απαραίτητο να υπάρχει παρουσία της αυξημένης πλειοψηφίας των μελών του σχήματος.
5) Η λήψη των αποφάσεων γίνεται στην βάση συντροφικών και αλληλέγγυων σχέσεων με στόχο την συνδιαμόρφωση και την ομοφωνία. Οι αποφάσεις του σχήματος λαμβάνονται συλλογικά, άρα δεσμεύουν τα μέλη του σχήματος να τις υλοποιήσουν και συλλογικά.
6) Το Ελευθεριακό Σχήμα ΠαΠει διατηρεί ταμείο το οποίο χρηματοδοτεί τις διάφορες δραστηριότητες του. Η διαχείριση του ταμείου αναλαμβάνεται κυκλικά αλλάζει ανά τρεις μήνες. Η μεταβίβασή του γίνεται, αφού κάποιος/α εκφράσει το ενδιαφέρον του για να το αναλάβει.
Ο ταμίας καταγράφει τα έσοδα – έξοδα.
7) Η αποπομπή κάποιου από το σχήμα γίνεται μόνο αν η συνέλευση το κρίνει απολύτως απαραίτητο έπειτα από συζήτηση παρουσία του μέλους.

|Προσαρμόζοντας τις ιδέες της αντι-ιεραρχικής ταξικής οργάνωσης

Βασικός στόχος του Ελευθεριακού Σχήματος είναι η προώθηση της ταξικής οργάνωσης και αγώνα, μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Μέσα στο πανεπιστήμιο: Αναγνωρίζουμε ως κομμάτι της τάξης την πλειονότητα των φοιτητών εκείνων δηλαδή που βιώνουν τον υλικό εξαναγκασμό γύρω από την σχέση εργασίας-κεφαλαίου και αντίστοιχα τον φοιτητικό σύλλογο, με τις όποιες προβληματικές του, ως το όργανο πάλης για αυτούς. Γι’ αυτό παλεύουμε:

-Για την ανασυγκρότηση των διαδικασιών του, μέσα από την μαζικοποίηση τους

Είναι γεγονός πως έχει χρόνια να βγει γενική συνέλευση στο ΠαΠει και οι προσπάθειες για κάτι τέτοιο συνήθως καταλήγουν αποτυχημένες. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την προηγούμενη κατάσταση ως κάτι δεδομένο για το μέλλον, πόσο μάλλον να αντιλαμβανόμαστε την δικιά μας παρέμβαση ως κάτι που δεν μπορεί να παίξει ρόλο για την αλλαγή της πραγματικότητας. Η ιστορία διαφόρων συλλόγων που απ’ την ανυπαρξία έγιναν κινηματικά ενεργοί και το αντίστροφο, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα μαζικά καλέσματα, οι μικροφωνικές, τα πανό και τα τρυκάκια είναι μέσα προπαγάνδισης που μπορεί να συντελέσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Όταν επίσης δεν συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία, η συλλογική δράση μέσα από μια Πρωτοβουλία Φοιτητών που θα βγαίνει απ’ την συνέλευση πρέπει να είναι πάντα το ζητούμενο, ειδάλλως η απογοήτευση ανακυκλώνεται και ο κόσμος γίνεται όλο και λιγότερο δεκτικός για τις συλλογικές διαδικασίες.

-Για την οριζοντιοποίηση και ελευθεριακότητα αυτών

Όσες ΓΣ έχουν πραγματοποιηθεί, γίνονται σε κοινοβουλευτικό κλίμα, μεταφέροντας την συζήτηση σε πολιτική εκτός πραγματικών προβλημάτων φοιτητών-εργαζομένων και συντηρώντας έτσι το κλίμα της ανάθεσης και της αδιαφορίας. Μέσα από τα πλαίσια, τις τοποθετήσεις μας αλλά και απ’ την παρουσία μας στο αμφιθέατρο πρέπει να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή προσπαθώντας να σπάσουμε την εικόνα ότι η διαδικασία αφορά μόνο τους οργανωμένους σε παρατάξεις/σχήματα φοιτητές. -Για την επικράτηση της ταξικής του υπόστασης μέσα στο διαταξικό φοιτητικό σώμα Πολλές φορές και λόγω διαφόρων αντιλήψεων που επικρατούν στην αριστερά για την φύση του φοιτητικού σώματος, η συζήτηση τίθεται σε εντελώς διαταξική βάση, λες και οι φοιτητές δεν είναι μελλοντικοί ή/και ήδη εργαζόμενοι. Τα βασικά δικαιώματα της δωρεάν φοίτησης, σίτισης, στέγασης όπως επίσης και το ζήτημα της ανεργίας και του εργασιακού μέλλοντος, οφείλουν να μπαίνουν διαρκώς στην συζήτηση.

-Για την ταξική αλληλεγγύη φοιτητών-εργαζομένων

Φύσικα μέρος της τάξης μας είναι και όλοι όσοι είναι στην σίτιση, στην καθαριότητα, στις γραμματείες και στην έρευνα του πανεπιστημίου, όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί που δεν εκμεταλλεύονται εργασία άλλων και δεν έχουν διευθυντικά δικαιώματα. Για αυτό σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να σπάσουμε τους τεχνητούς διαχωρισμούς που μας διασπούν και να μιλήσουμε μαζί τους στην βάση των κοινών ταξικών συμφερόντων. Ζητούμενο πρέπει να είναι οι κοινοί αγώνες και σε δεύτερο χρόνο ακόμη και οι κοινές δομές. Την επόμενη περίοδο αυτό μένει να περάσει απ’ την θεωρία στην πράξη εν όψει της εφαρμογής του νόμου Διαμαντοπούλου που προβλέπει χτύπημα σε φοιτητές-εργαζόμενους, όπως είχε γίνει και την περίοδο του αγώνα των διοικητικών στο ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ.

-Αναδεικνύουμε ζητήματα που σχετίζονται με εξουσιαστικές αντιλήψεις

Αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα για την απελευθέρωση από την ταξική σχέση είναι και οποιαδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την καταπίεση κοινωνικών ομάδων. Ειδικά στο ΠΑΠΕΙ οφείλουμε να ανοίξουμε το ζήτημα του ρατσισμού και του σεξισμού, που επικρατούν στην κουλτούρα των φοιτητών αλλά και να ανοίξουμε μια συζήτηση για το ζήτημα της αντιμετώπισης του φασισμού μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

|Έξω από το πανεπιστήμιο:

Στήριζουμε και δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε αγώνα και ζήτημα που σχετίζεται με την υπόθεση των καταπιεσμένων και διεκδικούμε την σύνδεση τους με τον χώρο της δικιάς μας δραστηριοποίησης. Αυτό μπορεί να σημαίνει δράσεις όπως την έκδοση κειμένου ή την δημιουργία πανό, μέχρι και την απόπειρα για γενική συνέλευση που θα πάρει αγωνιστική απόφαση έμπρακτης στήριξης.

 


Το pdf θέσεων, στόχων, παρουσίασης


|Οκτώβρης 2012

Το «Ελευθεριακό Σχήμα Πα.Πει» δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ομάδα αυτόκλητων φοιτητών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, που επηρεασμένοι από τις ιδέες της ελευθεριακής παράδοσης και αντιλαμβανόμενοι τη σύγχρονη πραγματικότητα τόσο της ταξικής κοινωνίας όσο και του ιδίου του πανεπιστήμιου, αποφάσισαν προσφάτως, να συσπειρωθούν και να δράσουν μέσα από ένα συνδικαλιστικό σχήμα συλλογικής δράσης, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για τον εαυτό του μέσα από την οριζόντια διαδικασία της συνέλευσης έχοντας σαν στόχο την προώθηση των φοιτητικών συμφερόντων μέσα από ταξική σκοπιά στο φοιτητικό σύλλογο αλλά και το πανεπιστήμιο γενικότερα. Για αυτό και είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε συμφωνεί με τις βασικές αρχές του και ενδιαφέρεται για την δράση του.

 

css.php